om

 

Vi är 26 entusiastiska elever i åk 3 på Sånghusvallens skola som tillsammans med vår lärare, My Lindskog Andersson skriver på den här sidan. Skolan ligger i Krokoms kommun men bara ca 6 km utanför Östersund.
Hoppas att du vill följa med på vår resa och upptäcka och lära!

Syfte
Eleverna får genom klassbloggen ett forum för att visa upp och befästa sina kunskaper. Genom att berätta för andra i text, bild och film äger de sina kunskaper och kan dela med sig av sitt lärande till andra. Eleverna blir producenter av kunskap istället för konsumenter. Eleverna får riktiga mottagare till sina arbeten. Vi delar med oss av processen i lärandet och i färdiga arbeten. Vi vill gärna visa vad vi gör och upplever i skolan och vi låter oss också inspireras av vad andra klasser bloggar om.
Bloggen har blivit en lärresurs för elever och föräldrar. Här lägger jag som lärare ut olika tips på hur de kan t.ex. kan träna matte, engelska och svenska och hur de kan träna på läxan.

I läroplanen för grundskolan står det att
” skolan ska arbeta för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.(Lgr 11)

Eleverna får genom klassbloggen uppleva olika uttryck för kunskaper samt prova och utveckla olika uttrycksformer. Vi dokumenterar varje vecka klassens arbete och äventyr i text, foto, och /eller film. Genom att publicera sitt arbete på webben tränar eleverna att skriva enkla texter på dator och genom att kombinera text med bild kan eleverna förtydliga och förstärka sina budskap samt att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Upphovsrätt
När vi använder bilder och källor till text som inte är våra egna uppges alltid varifrån vi lånat bild eller källa till texter. Vi arbetar under licensen Creative commons. När vi lånar bilder av andra söker vi bilder som är licensierade under Creative commons.

Genom att arbeta med bloggen lär vi oss …

  • hur man hanterar datorer, iPad och olika programvaror
  • vad internet är
  • källkritik och upphovsrätt
  • etikett på internet
  • synliggöra vårt arbete och arbetsprocesser
  • att arbeta mot verkliga mottagare
  • reflektera över vårt arbete
  • samarbeta med andra
  • vara stolta över vårt arbete i skolan

Vad har vi lärt oss?
Att logga in, öppna, skriva ,spara och stänga dokumen.  Göra inlägg på bloggen, klistra in bilder i dokument,  använda oss av resurser i GAFE till exempel driven, dokument och classroom. Vi har lärt oss att söka fakta på internet och på NE. Vi samtalar om integritet på internet och upphovsrätt. En mycket varierad inlärning under dessa tre år.  Bloggen har blivit en plattform för att visa upp elevernas fantastiska arbeten istället för att sätta upp det på väggen i klassrummet eller sätta dom i  en pärm. Här får eleverna verkliga mottagare och feedback på sina arbeten.

Varför ska vi gå vidare i webbstjärnan?
Vi gillar utmaningar och att prova nya saker. Vi arbetar på många olika sätt i klassrummet men en sak genomsyrar , att se till att våra arbeten får riktiga mottagare. Diskussioner om nätetikett har blivit ett naturligt inslag i vår vardag.
Både eleverna och jag har utmanar oss genom att prova nya verktyg och program som kan hjälpa oss att åstadkomma det vi vill. Vi jobbar med Ipads, datorer, ladybird, Chromebook och vi använder oss av olika appar och  programvaror. Vi jobbar med GAFE, Google apps for education, och eleverna är positiva och nyfikna. Med hjälp av dessa verktyg har vi flyttat ut lärprocesser och kunskapsutvecklingen från klassrummet ut på webben där vi arbetar mot verkliga mottagare. Ansträngningen hos eleverna ökar och stoltheten och glädjen blir påtaglig hos eleverna när de får lägga ut ett arbete på webben. Här får de en naturlig och verklig feedback från bloggens mottagare. Vi hoppas också att bloggen ska inspirera dig, andra elever och lärare!

4 reaktioner på ”om

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *